Browsing: [Edit sưu tầm] Để cho cô yên lặng chút đã – Mặc Nhiên Hồi Thủ

dccylcd

Tác giả: Mặc Nhiên Hồi Thủ
Độ dài: 56 chương
Nguồn convert: Tamquay TTV
Nguồn raw: Tấn Giang
Editor: Lionlion
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, XXYYZZ

Link nguồn: https://vitomsau.wordpress.com/2015/08/14/de-cho-co-yen-lang-chut-da-gioi-thieu/

Lưu ý: Truyện kể theo ngôi thứ nhất, cụ thể là theo lời nữ chính.

Nhân vật chính tự xưng là “cô” – đại biểu cho thân phận chư hầu của mình.