[Review truyện] Kịch bản không phải như vậy – Tử Vũ Nguyệt Diên – Đam mỹ

6

Kịch bản không phải như vậy 

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Chuyện là mình sau khi đọc truyện này mình thấy hay quá nên muốn chia sẻ với mọi người. Truyện mang yếu tố hài hước anh công Tiêu Hàm do 1 sự cố mà xuyên vào một quyển tra công tiện thụ. Đọc truyện có ta sẽ thấy cách anh ấy lợi dụng sơ hở của kịch bản để ngược bạn tiện thụ một cách rất hài hước. Sau đó anh gặp anh thụ Ôn Mộ Ngôn cũng là người xuyên không nhưng làm nam phụ si tình. Sau bao nhiêu khó khăn hai người cũng hạnh phúc bên nhau. Văn không hay chữ không tốt nên không thể hiện được sự hài hước chứ truyện rất rất hài và hay luôn mọi đọc thử sẽ biết.

ĐỌC TRUYỆN ONLINE

Discussion6 Comments

Leave A Reply