[Convert] Triệu thị quý nữ – Túc Mễ Xác

0

Triệu thị quý nữ

Túc Mễ Xác

Triệu Văn Uyển xuyên qua, trở thành Đại tiểu thư Định quốc công phủ.

Dựa vào nguyên kịch bản, Triệu Văn Uyển thành công nghịch tập trở thành tiêu chuẩn thiên kim, tránh khỏi đa dạng tìm đường chết nhân sinh, không ngờ lại lọt vào mắt của vị nam chủ họa thủy.

Nữ chủ Triệu Văn Hi xuất hiện, pháo hôi Triệu Văn Huyên cùng một đám phu nhân di nương chắn đường, thủ đoạn trạch đấu như mây bay…

Triệu Văn Uyển không tìm đường chết, lại vẫn luôn bị đẩy vào hố lửa.

A a a! Không thể nhẫn được!

Nữ phụ nghịch tập, nữ chủ hắc hóa ảm đạm xuống sân khấu…

Nhân sinh phía trước xán lạn, một tờ thánh chỉ tứ hôn rơi xuống, Lục vương gia cầu hôn Đại tiểu thư Định quốc công phủ!

Đêm tân hôn, uống rượu hợp cẩn, trăm năm hảo hợp.

“Nương tử, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.”

Keyword tìm kiếm: Nhân vật chính: Triệu Văn Uyển, Cố Cảnh Hành ┃ phối hợp diễn: Triệu Văn Hi, Phong Vu Tu, Hạ Tĩnh Viễn ┃ cái khác: Mặc kịch bản, ngọt sủng

Link Wattpad

Leave A Reply