Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Liệt Hỏa Cốc (Điểm bài viết)

Position User Story point
1 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Hiểu Mộng La Thường) 106560
2 ? Gió ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 93165
3 ⛅ Tojikachan ⛅ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 64740
4 ? Mạn Mạn? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 62415
5 ❄️ Tử Tịch ❄️ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 53800
6 ? Yulmi2704 ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 41930
7 ? Cá Vây Hồng ♊ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32405
8 ? Cốc Đại Lão Bản? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32150
9 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Kinh Hồng Nhất Diện) 26015
10 ?Tử Hoa? (Kinh Hồng Nhất Diện) 23270
11 Lam Nemophila (Kinh Hồng Nhất Diện) 17620
12 ? Gió ? (Thương Ưng Mê Điệp) 11220
13 ☀️ Tử Dương ☀️ (Hồng Trần Truy Mộng) 10450
14 huazhizi (Hồng Tụ Thiêm Hương) 8280
15 ORZ aka Án sà BT (Túy Ngọa Hoa Âm) 7535
16 Anrea96 (Nhất Tiếu Khuynh Thành) 5975
17 Linh Lan ♥ (Kim Ngọc Giai Nhân) 5005
18 ☘ Archie ☘ (Kim Ngọc Giai Nhân) 4485
19 ☀️ Bánh Bao ☀️ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3895
20 Tojikachan (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3605
21 ♥︎ Meo Đại Nhân ♥︎ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3580
22 ? Sophie ? (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3555
23 ? Tiểu Gun ? (Phi Phi Yên Vũ) 3225
24 Mun (Phi Phi Yên Vũ) 3190
25 KLB (Phi Phi Yên Vũ) 2670
26 Yuna Meo (Nhân Sinh Đắc Ý) 2465
27 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2400
28 Tiểu Thoa Tử ♥ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2320
29 ⚜Lily_Carlos⚜ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2315
30 Tiểu Chanh (Nhân Sinh Đắc Ý) 2235
31 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2200
32 Thiên Ân Lạc (Nhân Sinh Đắc Ý) 2195
33 lylong13 (Nhân Sinh Đắc Ý) 2195
34 Cloudy Lin (Nhân Sinh Đắc Ý) 2185
35 ??Cá Vây Hồng㊗? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2070
36 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2000
37 Tojikachan (Nhân Sinh Đắc Ý) 1795
38 ngannamyeuho (Nhân Sinh Đắc Ý) 1725
39 Angel Dolly (Nhân Sinh Đắc Ý) 1685
40 ?Jelly? (Vô Song Vương Giả) 1565
41 Dao Dao (Vô Song Vương Giả) 1425
42 Lãnh Nguyệt (Vô Song Vương Giả) 1420
43 Giang Trâm (Vô Song Vương Giả) 1340
44 Dư Mặc (Vô Song Vương Giả) 1250
45 Có chút tò mò (Vô Song Vương Giả) 1185
46 Tieumieume (Vân Mộng Phiên Thiên) 1085
47 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
48 Có chút tò mò II (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
49 My Quậy (Vân Mộng Phiên Thiên) 1020
50 Hầu Ca (Vân Mộng Phiên Thiên) 1005
51 An Nhiên (Vân Mộng Phiên Thiên) 940
52 Kit (Vân Mộng Phiên Thiên) 935
53 Su Su (Vân Mộng Phiên Thiên) 895
54 toki toki (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
55 AnnYang (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
56 Hilly (Vân Mộng Phiên Thiên) 780
57 Tieuquyen28 (Vân Mộng Phiên Thiên) 770
58 Phương Mai (Vân Mộng Phiên Thiên) 755
59 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 750
60 tinh_vu (Vân Mộng Phiên Thiên) 735
61 halemylinh (Vân Mộng Phiên Thiên) 700
62 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 685
63 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
64 ☁️ Tiểu Mi Mi ☁️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 660
65 Lai Cam (Vân Mộng Phiên Thiên) 635
66 NK_YB_94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 630
67 ngocthuy033 (Vân Mộng Phiên Thiên) 625
68 Chiêu Lâm (Vân Mộng Phiên Thiên) 620
69 Tịch (Vân Mộng Phiên Thiên) 615
70 Li Phan (Vân Mộng Phiên Thiên) 605
71 chuongnd94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 600
72 Ý Nhi (Vân Mộng Phiên Thiên) 590
73 Hacao Thao (Vân Mộng Phiên Thiên) 565
74 Tottochan (Vân Mộng Phiên Thiên) 560
75 Khanh (Vân Mộng Phiên Thiên) 560
76 Cua (Vân Mộng Phiên Thiên) 560
77 Bạch Bạch (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
78 Hiền Nguyễn (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
79 Quỳnh Dung (Vân Mộng Phiên Thiên) 525
80 Bạch Thiên Lam (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
81 ngoc tran (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
82 Haley (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
83 Lê Bich (Vân Mộng Phiên Thiên) 510
84 An Nguyen (Vân Mộng Phiên Thiên) 505
85 Như Đoàn (Vân Mộng Phiên Thiên) 505
86 Thảo Hoàng (Hiểu Mộng La Thường) 495
87 Nhân Mã (Hiểu Mộng La Thường) 485
88 Phuong Le (Hiểu Mộng La Thường) 475
89 boanhu09 (Hiểu Mộng La Thường) 465
90 ? Tâm Princess ? (Hiểu Mộng La Thường) 465
91 JQA3 (Hiểu Mộng La Thường) 440
92 Queenie Yuki (Hiểu Mộng La Thường) 430
93 Sharon263 (Hiểu Mộng La Thường) 430
94 Cryssha Cryssha (Hiểu Mộng La Thường) 430
95 Bamboo Ng (Hiểu Mộng La Thường) 425
96 ton lon (Hiểu Mộng La Thường) 420
97 hyvong (Hiểu Mộng La Thường) 415
98 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Hiểu Mộng La Thường) 415
99 Tiểu Tư (Hiểu Mộng La Thường) 405
100 Tiểu Sên (Hiểu Mộng La Thường) 405
101 Truc Than (Hiểu Mộng La Thường) 405
102 greenholstein (Hiểu Mộng La Thường) 395
103 Mặc Lan (Hiểu Mộng La Thường) 395
104 Lan Mai (Hiểu Mộng La Thường) 385
105 Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 385
106 Mộc Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 380
107 vyle1804 (Hiểu Mộng La Thường) 380
108 samdang (Hiểu Mộng La Thường) 375
109 Linh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 375
110 Ai Black (Hiểu Mộng La Thường) 360
111 Hạnh Tran (Hiểu Mộng La Thường) 360
112 KumaRajiva (Hiểu Mộng La Thường) 355
113 Miniterous Wind (Hiểu Mộng La Thường) 345
114 Christine Luong (Hiểu Mộng La Thường) 345
115 Dien Dang (Hiểu Mộng La Thường) 345
116 Thủy Tiên Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 340
117 Kim Vy (Hiểu Mộng La Thường) 340
118 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Hiểu Mộng La Thường) 335
119 Jeanne G.Blanc (Hiểu Mộng La Thường) 335
120 Vũ Bối Châu (Hiểu Mộng La Thường) 330
121 Tăng Thị Hồng Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 325
122 Uyên Thy (Hiểu Mộng La Thường) 320
123 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Hiểu Mộng La Thường) 320
124 Hường Thanh (Hiểu Mộng La Thường) 320
125 yoniin (Hiểu Mộng La Thường) 315
126 yen hai (Hiểu Mộng La Thường) 305
127 Na Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 300
128 THANHTINH (Hiểu Mộng La Thường) 300
129 Ger rion (Hiểu Mộng La Thường) 300
130 Kaoru Igarashi (Hiểu Mộng La Thường) 295
131 Sichan (Hiểu Mộng La Thường) 295
132 Ly Ly (Hiểu Mộng La Thường) 295
133 do minh (Hiểu Mộng La Thường) 290
134 huyenanh (Hiểu Mộng La Thường) 290
135 Vì Thích (Hiểu Mộng La Thường) 290
136 Nguyễn Thu Trang (Hiểu Mộng La Thường) 290
137 Ngữ Muội Muội ♥ (Hiểu Mộng La Thường) 280
138 Shiona Tatewaki (Hiểu Mộng La Thường) 280
139 Nguyễn Hoàng Mỹ Hương (Hiểu Mộng La Thường) 280
140 Le Ha (Hiểu Mộng La Thường) 280
141 Nue Kitsune (Hiểu Mộng La Thường) 275
142 Tsubaki (Hiểu Mộng La Thường) 275
143 Bánh Bao Muội Muội (Hiểu Mộng La Thường) 275
144 Hoa Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 275
145 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Hiểu Mộng La Thường) 270
146 Ngọc Bảo Trần (Hiểu Mộng La Thường) 270
147 Lan Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
148 alittlekid (Hiểu Mộng La Thường) 265
149 Mac Thien Giai (Hiểu Mộng La Thường) 265
150 Rose Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
151 Linh Phạm (Hiểu Mộng La Thường) 260
152 Ngoc Bich (Hiểu Mộng La Thường) 260
153 Thanh Hương Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 260
154 Tron Tron (Hiểu Mộng La Thường) 260
155 Cúc Đinh Thị Hồng (Hiểu Mộng La Thường) 260
156 Cm_Quch (Hiểu Mộng La Thường) 260
157 Emma Đỗ (Hiểu Mộng La Thường) 260
158 Thuuyen97 ? (Hiểu Mộng La Thường) 255
159 Hoangmai811 (Hiểu Mộng La Thường) 255
160 Lạc Tuyết Y (Hiểu Mộng La Thường) 250
161 Bống Bibi (Hiểu Mộng La Thường) 250
162 yunakoht (Hiểu Mộng La Thường) 250
163 nguyen1401 (Hiểu Mộng La Thường) 245
164 hatmuanho (Hiểu Mộng La Thường) 245
165 ALin Huỳnh (Hiểu Mộng La Thường) 245
166 Melody Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
167 Tuyết Lạc (Hiểu Mộng La Thường) 240
168 Diệu Hương (Hiểu Mộng La Thường) 240
169 Thúy Nguyễn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 240
170 Sapphire Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
171 kariechan (Hiểu Mộng La Thường) 240
172 Huyền Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 240
173 Snowdrople (Hiểu Mộng La Thường) 235
174 Thư Dương (Hiểu Mộng La Thường) 235
175 Lanh_Y_Binh (Hiểu Mộng La Thường) 235
176 Mei Diệp (Hiểu Mộng La Thường) 235
177 Thủy Tiên (Hiểu Mộng La Thường) 235
178 Thúy Minh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 235
179 Hanh Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 235
180 Thanh Jinan (Hiểu Mộng La Thường) 230
181 Hàn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 230
182 Anh Baekhyunie (Hiểu Mộng La Thường) 225
183 Cửu Ca (Hiểu Mộng La Thường) 225
184 Lê My (Hiểu Mộng La Thường) 225
185 Khung Long (Hiểu Mộng La Thường) 225
186 Suikazura (Hiểu Mộng La Thường) 225
187 Ngọc Xuân Yến (Hiểu Mộng La Thường) 220
188 Dayle (Hiểu Mộng La Thường) 220
189 Lâm Vân Du (Hiểu Mộng La Thường) 220
190 Linh Hồ (Hiểu Mộng La Thường) 220
191 tinhhoacayco (Hiểu Mộng La Thường) 215
192 Bồng Bồng (Hiểu Mộng La Thường) 215
193 Nguyen Phuong (Hiểu Mộng La Thường) 215
194 Vivian Coll (Hiểu Mộng La Thường) 210
195 Thuhuynh99 (Hiểu Mộng La Thường) 210
196 Lạc Ly (Hiểu Mộng La Thường) 205
197 Lệ Phong (Hiểu Mộng La Thường) 205
198 Thư Anh (Hiểu Mộng La Thường) 205
199 Lê Tường Vy (Hiểu Mộng La Thường) 200
200 Tuyết Nga Lê (Hiểu Mộng La Thường) 200
Position User Story point

 

Bảng xếp hạng Phần Hương Cốc (Điểm bình luận)

Position User Comment point
1 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 19590
2 ⚜Lily_Carlos⚜ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 16790
3 Kit (Hoa Thần Sứ Giả) 12615
4 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Tản Hoa Thiên Nữ) 9730
5 ?Tử Hoa? (Tản Hoa Thiên Nữ) 8345
6 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Tản Hoa Thiên Nữ) 7695
7 Dien Dang (Tản Hoa Thiên Nữ) 7235
8 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Tản Hoa Thiên Nữ) 7130
9 JQA3 (Tu Nguyên Hóa Thần) 6690
10 ? Sophie ? (Tu Nguyên Hóa Thần) 6565
11 kariechan (Tu Nguyên Hóa Thần) 5910
12 Mac Thien Giai (Tu Nguyên Hóa Thần) 5765
13 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tu Nguyên Hóa Thần) 5720
14 Như Đoàn (Tu Nguyên Hóa Thần) 5285
15 ORZ aka Án sà BT (Tu Nguyên Hóa Thần) 5165
16 Nhân Mã (Thiên Thủ Thanh Y) 4775
17 Queenie Yuki (Thiên Thủ Thanh Y) 4730
18 Vì Thích (Thiên Thủ Thanh Y) 4690
19 My Quậy (Thiên Thủ Thanh Y) 4600
20 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4480
21 ⛅ Tojikachan ⛅ (Thiên Thủ Thanh Y) 4270
22 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4250
23 An Nhiên (Thiên Thủ Thanh Y) 4160
24 yoniin (Thiên Thủ Thanh Y) 4085
25 Rùa Mochi (Thiên Thủ Thanh Y) 3995
26 An Nguyen (Thiên Thủ Thanh Y) 3985
27 Chính Thị Trần (Thiên Thủ Thanh Y) 3970
28 Giang Trâm (Thiên Thủ Thanh Y) 3960
29 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Thiên Thủ Thanh Y) 3945
30 KLB (Thiên Thủ Thanh Y) 3920
31 Tiết Nguyệt Hi (Thiên Thủ Thanh Y) 3795
32 Ly Ly (Thiên Thủ Thanh Y) 3785
33 Angel Dolly (Thiên Thủ Thanh Y) 3745
34 ? Cốc Đại Lão Bản? (Thiên Thủ Thanh Y) 3650
35 Có chút tò mò (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3385
36 Mộc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3320
37 ? Yulmi2704 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3310
38 Tojimomi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3185
39 bautroixanh92 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3175
40 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3155
41 Đặng Thiên Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3140
42 Nhi Nguyệt Hoàng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3075
43 YNhu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2970
44 Soya Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2945
45 Black Cat (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2920
46 Ngoc Phuong Nguyen (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2900
47 Thyy Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2885
48 Su Su (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2865
49 Lam Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2855
50 ? Gió ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2810
51 Linh Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2795
52 Tron Tron (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2770
53 yen hai (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2735
54 Malahasa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2730
55 vyle1804 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2730
56 Lãnh Nguyệt (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2685
57 Phương Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2665
58 Thiên Ân Lạc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2635
59 Vũ Vi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2635
60 tinhhoacayco (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
61 Lanh_Y_Binh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
62 Le Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
63 Miniterous Wind (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
64 Nana (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2605
65 Mạc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2605
66 phuong27091995 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2595
67 tinh_vu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2575
68 Dayle (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2540
69 ngocthuy033 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2525
70 chiichii (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
71 Rán Bao Bánh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
72 halemylinh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2490
73 Lê Tường Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2490
74 Vương Thu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
75 Titi Yo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
76 Hieungo123 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
77 Trinh Lê (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
78 Hoa Dang (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
79 Bồng Bồng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2395
80 Trinh Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
81 phanhmean (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2385
82 Ngân Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
83 Deedau (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
84 Khung Long (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
85 Cơn Mưa Nkỏ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2365
86 Giang Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2350
87 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2340
88 Chiêu Lâm (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2320
89 Băng Băng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2310
90 Phạm Thảo Nguyên (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2305
91 alittlekid (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2295
92 changhanie (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2290
93 Ngoc Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2280
94 Thiên Hạ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2275
95 Lam Nemophila (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2270
96 Minh Nguyệt Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2270
97 Hiền Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
98 Đỗ Đỗ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
99 LinhNhi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2245
100 Han (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2240
101 vananhbacduyenha (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2235
102 Nguyen Phuong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2225
103 Dư Mặc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2190
104 Vivian Coll (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2170
105 hyvong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
106 Cửu Ca (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
107 Le Ha (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2150
108 Rin lilian (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2145
109 doccomuu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2145
110 Li Phan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2115
111 Phong Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2115
112 Cúc Đinh Thị Hồng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2110
113 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2100
114 Hồng Ngọc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2090
115 Phương Kira (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2085
116 Tran Nhat Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2080
117 Sen Na Ná (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2070
118 Phương Thảo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2065
119 KeoKhin97 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2060
120 Ai Black (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2040
121 banh_beo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2040
122 caohanhan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2035
123 Nhoc Xu Nu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2030
124 Nguyễn Hoa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2000
125 Mon Chelsea (Tứ Hải Dương Danh) 1985
126 Hường Thanh (Tứ Hải Dương Danh) 1980
127 Ngọc Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1975
128 Xích Ảnh (Tứ Hải Dương Danh) 1975
129 Heemary (Tứ Hải Dương Danh) 1975
130 Tojikachan (Tứ Hải Dương Danh) 1965
131 Phương Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1950
132 Kim Trúc Ngô (Tứ Hải Dương Danh) 1945
133 Yen hai (Tứ Hải Dương Danh) 1940
134 Quỳnh Dung (Tứ Hải Dương Danh) 1925
135 Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1920
136 Tiểu Bạch Tử (Tứ Hải Dương Danh) 1910
137 Mẹ Na Nấm (Tứ Hải Dương Danh) 1910
138 Lan Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1905
139 Thảo Mocha (Tứ Hải Dương Danh) 1900
140 nguyenthaoaya (Tứ Hải Dương Danh) 1895
141 tuyetnhi (Tứ Hải Dương Danh) 1890
142 Phuong Le (Tứ Hải Dương Danh) 1885
143 Bùi Hữu Lộc (Tứ Hải Dương Danh) 1875
144 Bánh Bao Muội Muội (Tứ Hải Dương Danh) 1875
145 Tú Quyên Thị Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1870
146 Lan Huong Pham Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1860
147 Linh Hồ (Tứ Hải Dương Danh) 1850
148 Tề Tuyết Đồng (Tứ Hải Dương Danh) 1845
149 LEO06 (Tứ Hải Dương Danh) 1835
150 Hương Trà Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1830
151 m3o_ng0c (Tứ Hải Dương Danh) 1825
152 Thảo Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1820
153 violet (Tứ Hải Dương Danh) 1815
154 Thanh Jinan (Tứ Hải Dương Danh) 1810
155 Thư Hà (Tứ Hải Dương Danh) 1805
156 Lạc Lam Dương (Tứ Hải Dương Danh) 1805
157 phuong thao nguyen thi (Tứ Hải Dương Danh) 1800
158 ?Minh Vân? (Tứ Hải Dương Danh) 1795
159 Linh Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1790
160 Cúc Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1790
161 Thư Anh (Tứ Hải Dương Danh) 1785
162 Nại Nại (Tứ Hải Dương Danh) 1775
163 ton lon (Tứ Hải Dương Danh) 1770
164 Misa (Tứ Hải Dương Danh) 1770
165 Vivian 1234 (Tứ Hải Dương Danh) 1770
166 Charlene Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1760
167 Mèo Bất Trị ? (Tứ Hải Dương Danh) 1760
168 Đại Tổ Tông (Tứ Hải Dương Danh) 1755
169 My Kim (Tứ Hải Dương Danh) 1755
170 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Tứ Hải Dương Danh) 1740
171 Loan Đỗ Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1735
172 Tiểu Tư (Tứ Hải Dương Danh) 1725
173 thu tra tran (Tứ Hải Dương Danh) 1715
174 nguyễn khoailang (Tứ Hải Dương Danh) 1710
175 Hoa Ưu Đàm (Tứ Hải Dương Danh) 1695
176 Thảo Nguyễn ? (Tứ Hải Dương Danh) 1690
177 lê thanh thảo (Tứ Hải Dương Danh) 1685
178 V. Hột Mận (Tứ Hải Dương Danh) 1685
179 uglycat99 (Tứ Hải Dương Danh) 1685
180 Trinh Thuy (Tứ Hải Dương Danh) 1685
181 Nga Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1680
182 Aku No Kokoro (Tứ Hải Dương Danh) 1670
183 KumaRajiva (Tứ Hải Dương Danh) 1665
184 Le Hoang (Tứ Hải Dương Danh) 1655
185 Hoangmai811 (Tứ Hải Dương Danh) 1655
186 Bich Lien (Tứ Hải Dương Danh) 1650
187 trungdung (Tứ Hải Dương Danh) 1645
188 Vong Vong (Tứ Hải Dương Danh) 1640
189 Merry (Tứ Hải Dương Danh) 1640
190 Tran Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1640
191 Hạ Nhật Vũ (Tứ Hải Dương Danh) 1635
192 BTAR_BTS (Tứ Hải Dương Danh) 1630
193 Ngân Phùng Thu (Tứ Hải Dương Danh) 1625
194 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tứ Hải Dương Danh) 1625
195 ALin Huỳnh (Tứ Hải Dương Danh) 1625
196 Meo meo meo (Tứ Hải Dương Danh) 1625
197 ?Mỡ Mỡ Cô Nương? (Tứ Hải Dương Danh) 1620
198 Mina (Tứ Hải Dương Danh) 1615
199 Kim Trang Ngo (Tứ Hải Dương Danh) 1615
200 Ngạn Bỉ (Tứ Hải Dương Danh) 1615
Position User Comment point