Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Liệt Hỏa Cốc (Điểm bài viết)

Position User Story point
1 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Hiểu Mộng La Thường) 106560
2 ? Gió ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 93165
3 ⛅ Tojikachan ⛅ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 64740
4 ? Mạn Mạn? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 62415
5 ❄️ Tử Tịch ❄️ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 53800
6 ? Yulmi2704 ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 41930
7 ? Cá Vây Hồng ♊ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32405
8 ? Cốc Đại Lão Bản? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32125
9 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Kinh Hồng Nhất Diện) 26015
10 ?Tử Hoa? (Kinh Hồng Nhất Diện) 23270
11 Lam Nemophila (Kinh Hồng Nhất Diện) 17250
12 ? Gió ? (Hồng Trần Truy Mộng) 10820
13 ☀️ Tử Dương ☀️ (Hồng Trần Truy Mộng) 10450
14 huazhizi (Hồng Tụ Thiêm Hương) 8280
15 ORZ aka Án sà BT (Túy Ngọa Hoa Âm) 7530
16 Anrea96 (Nhất Tiếu Khuynh Thành) 5975
17 Linh Lan ♥ (Kim Ngọc Giai Nhân) 5000
18 ☘ Archie ☘ (Kim Ngọc Giai Nhân) 4485
19 ☀️ Bánh Bao ☀️ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3895
20 ♥︎ Meo Đại Nhân ♥︎ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3580
21 ? Sophie ? (Phi Phi Yên Vũ) 3495
22 ? Tiểu Gun ? (Phi Phi Yên Vũ) 3225
23 Mun (Phi Phi Yên Vũ) 3190
24 Tojikachan (Phi Phi Yên Vũ) 3145
25 Yuna Meo (Nhân Sinh Đắc Ý) 2465
26 Tiểu Thoa Tử ♥ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2320
27 ⚜Lily_Carlos⚜ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2315
28 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2245
29 Tiểu Chanh (Nhân Sinh Đắc Ý) 2235
30 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2200
31 lylong13 (Nhân Sinh Đắc Ý) 2195
32 Cloudy Lin (Nhân Sinh Đắc Ý) 2185
33 KLB (Nhân Sinh Đắc Ý) 2100
34 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2000
35 ??Cá Vây Hồng㊗? (Nhân Sinh Đắc Ý) 1875
36 Tojikachan (Nhân Sinh Đắc Ý) 1770
37 Thiên Ân Lạc (Nhân Sinh Đắc Ý) 1760
38 ngannamyeuho (Nhân Sinh Đắc Ý) 1725
39 Angel Dolly (Nhân Sinh Đắc Ý) 1680
40 ?Jelly? (Vô Song Vương Giả) 1565
41 Dao Dao (Vô Song Vương Giả) 1425
42 Lãnh Nguyệt (Vô Song Vương Giả) 1405
43 Giang Trâm (Vô Song Vương Giả) 1340
44 Dư Mặc (Vô Song Vương Giả) 1250
45 Có chút tò mò (Vô Song Vương Giả) 1185
46 Tieumieume (Vân Mộng Phiên Thiên) 1085
47 Có chút tò mò II (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
48 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
49 My Quậy (Vân Mộng Phiên Thiên) 1020
50 Hầu Ca (Vân Mộng Phiên Thiên) 1005
51 An Nhiên (Vân Mộng Phiên Thiên) 940
52 Su Su (Vân Mộng Phiên Thiên) 895
53 toki toki (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
54 AnnYang (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
55 Kit (Vân Mộng Phiên Thiên) 865
56 Hilly (Vân Mộng Phiên Thiên) 775
57 Tieuquyen28 (Vân Mộng Phiên Thiên) 770
58 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 750
59 tinh_vu (Vân Mộng Phiên Thiên) 735
60 halemylinh (Vân Mộng Phiên Thiên) 690
61 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 685
62 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
63 ☁️ Tiểu Mi Mi ☁️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 660
64 ngocthuy033 (Vân Mộng Phiên Thiên) 625
65 Tịch (Vân Mộng Phiên Thiên) 615
66 Chiêu Lâm (Vân Mộng Phiên Thiên) 615
67 Li Phan (Vân Mộng Phiên Thiên) 605
68 chuongnd94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 600
69 NK_YB_94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 600
70 Hacao Thao (Vân Mộng Phiên Thiên) 565
71 Khanh (Vân Mộng Phiên Thiên) 560
72 Cua (Vân Mộng Phiên Thiên) 555
73 Phương Mai (Vân Mộng Phiên Thiên) 555
74 Bạch Bạch (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
75 Hiền Nguyễn (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
76 Ý Nhi (Vân Mộng Phiên Thiên) 525
77 Bạch Thiên Lam (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
78 ngoc tran (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
79 Quỳnh Dung (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
80 Haley (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
81 Lê Bich (Vân Mộng Phiên Thiên) 510
82 Thảo Hoàng (Hiểu Mộng La Thường) 495
83 Nhân Mã (Hiểu Mộng La Thường) 485
84 Phuong Le (Hiểu Mộng La Thường) 475
85 Lai Cam (Hiểu Mộng La Thường) 470
86 Tottochan (Hiểu Mộng La Thường) 465
87 ? Tâm Princess ? (Hiểu Mộng La Thường) 465
88 boanhu09 (Hiểu Mộng La Thường) 465
89 An Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 455
90 JQA3 (Hiểu Mộng La Thường) 440
91 Sharon263 (Hiểu Mộng La Thường) 430
92 Queenie Yuki (Hiểu Mộng La Thường) 430
93 Cryssha Cryssha (Hiểu Mộng La Thường) 430
94 Bamboo Ng (Hiểu Mộng La Thường) 425
95 ton lon (Hiểu Mộng La Thường) 420
96 hyvong (Hiểu Mộng La Thường) 415
97 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Hiểu Mộng La Thường) 410
98 Tiểu Sên (Hiểu Mộng La Thường) 405
99 greenholstein (Hiểu Mộng La Thường) 395
100 Tiểu Tư (Hiểu Mộng La Thường) 395
101 Mặc Lan (Hiểu Mộng La Thường) 390
102 Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 385
103 Lan Mai (Hiểu Mộng La Thường) 385
104 Mộc Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 380
105 vyle1804 (Hiểu Mộng La Thường) 375
106 samdang (Hiểu Mộng La Thường) 375
107 Linh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 375
108 Ai Black (Hiểu Mộng La Thường) 360
109 KumaRajiva (Hiểu Mộng La Thường) 355
110 Christine Luong (Hiểu Mộng La Thường) 345
111 Miniterous Wind (Hiểu Mộng La Thường) 345
112 Dien Dang (Hiểu Mộng La Thường) 345
113 Hạnh Tran (Hiểu Mộng La Thường) 345
114 Kim Vy (Hiểu Mộng La Thường) 340
115 Thủy Tiên Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 340
116 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Hiểu Mộng La Thường) 335
117 Truc Than (Hiểu Mộng La Thường) 335
118 Jeanne G.Blanc (Hiểu Mộng La Thường) 335
119 Vũ Bối Châu (Hiểu Mộng La Thường) 330
120 Tăng Thị Hồng Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 325
121 Uyên Thy (Hiểu Mộng La Thường) 320
122 Hường Thanh (Hiểu Mộng La Thường) 320
123 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Hiểu Mộng La Thường) 315
124 yen hai (Hiểu Mộng La Thường) 305
125 Na Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 300
126 THANHTINH (Hiểu Mộng La Thường) 300
127 yoniin (Hiểu Mộng La Thường) 300
128 Ly Ly (Hiểu Mộng La Thường) 295
129 Sichan (Hiểu Mộng La Thường) 295
130 Kaoru Igarashi (Hiểu Mộng La Thường) 295
131 Nguyễn Thu Trang (Hiểu Mộng La Thường) 290
132 huyenanh (Hiểu Mộng La Thường) 290
133 Ngữ Muội Muội ♥ (Hiểu Mộng La Thường) 280
134 Le Ha (Hiểu Mộng La Thường) 280
135 Hoa Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 275
136 Nue Kitsune (Hiểu Mộng La Thường) 275
137 Bánh Bao Muội Muội (Hiểu Mộng La Thường) 275
138 Tsubaki (Hiểu Mộng La Thường) 275
139 Ngọc Bảo Trần (Hiểu Mộng La Thường) 270
140 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Hiểu Mộng La Thường) 265
141 alittlekid (Hiểu Mộng La Thường) 265
142 Lan Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
143 Nguyễn Hoàng Mỹ Hương (Hiểu Mộng La Thường) 265
144 Rose Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
145 Mac Thien Giai (Hiểu Mộng La Thường) 265
146 Tron Tron (Hiểu Mộng La Thường) 260
147 Cm_Quch (Hiểu Mộng La Thường) 260
148 Vì Thích (Hiểu Mộng La Thường) 260
149 Emma Đỗ (Hiểu Mộng La Thường) 260
150 Thanh Hương Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 260
151 Ngoc Bich (Hiểu Mộng La Thường) 260
152 Hoangmai811 (Hiểu Mộng La Thường) 255
153 Thuuyen97 ? (Hiểu Mộng La Thường) 255
154 Bống Bibi (Hiểu Mộng La Thường) 250
155 Linh Phạm (Hiểu Mộng La Thường) 250
156 Lạc Tuyết Y (Hiểu Mộng La Thường) 250
157 do minh (Hiểu Mộng La Thường) 250
158 yunakoht (Hiểu Mộng La Thường) 250
159 ALin Huỳnh (Hiểu Mộng La Thường) 245
160 nguyen1401 (Hiểu Mộng La Thường) 245
161 hatmuanho (Hiểu Mộng La Thường) 245
162 Melody Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
163 Sapphire Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
164 Tuyết Lạc (Hiểu Mộng La Thường) 240
165 Thúy Nguyễn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 240
166 Diệu Hương (Hiểu Mộng La Thường) 240
167 Lanh_Y_Binh (Hiểu Mộng La Thường) 235
168 Mei Diệp (Hiểu Mộng La Thường) 235
169 Thủy Tiên (Hiểu Mộng La Thường) 235
170 Thúy Minh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 235
171 Snowdrople (Hiểu Mộng La Thường) 235
172 Như Đoàn (Hiểu Mộng La Thường) 235
173 Thư Dương (Hiểu Mộng La Thường) 235
174 Hanh Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 235
175 Hàn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 230
176 Thanh Jinan (Hiểu Mộng La Thường) 230
177 Huyền Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 230
178 Anh Baekhyunie (Hiểu Mộng La Thường) 225
179 Lê My (Hiểu Mộng La Thường) 225
180 Shiona Tatewaki (Hiểu Mộng La Thường) 225
181 Suikazura (Hiểu Mộng La Thường) 225
182 Cửu Ca (Hiểu Mộng La Thường) 225
183 Ngọc Xuân Yến (Hiểu Mộng La Thường) 220
184 Dayle (Hiểu Mộng La Thường) 220
185 Linh Hồ (Hiểu Mộng La Thường) 220
186 Bồng Bồng (Hiểu Mộng La Thường) 215
187 Nguyen Phuong (Hiểu Mộng La Thường) 215
188 tinhhoacayco (Hiểu Mộng La Thường) 215
189 Cúc Đinh Thị Hồng (Hiểu Mộng La Thường) 215
190 Lâm Vân Du (Hiểu Mộng La Thường) 215
191 Khung Long (Hiểu Mộng La Thường) 215
192 Vivian Coll (Hiểu Mộng La Thường) 210
193 Lệ Phong (Hiểu Mộng La Thường) 205
194 Lạc Ly (Hiểu Mộng La Thường) 205
195 Thư Anh (Hiểu Mộng La Thường) 205
196 Mimipiano (Hiểu Mộng La Thường) 200
197 Lê Tường Vy (Hiểu Mộng La Thường) 200
198 nguyễn khoailang (Hiểu Mộng La Thường) 200
199 hoaphuongtim (Hiểu Mộng La Thường) 200
200 Nhung Phan (Hiểu Mộng La Thường) 200
Position User Story point

 

Bảng xếp hạng Phần Hương Cốc (Điểm bình luận)

Position User Comment point
1 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 19435
2 ⚜Lily_Carlos⚜ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 16790
3 Kit (Hoa Thần Sứ Giả) 12495
4 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Tản Hoa Thiên Nữ) 9730
5 ?Tử Hoa? (Tản Hoa Thiên Nữ) 8345
6 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Tản Hoa Thiên Nữ) 7695
7 Dien Dang (Tản Hoa Thiên Nữ) 7235
8 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Tản Hoa Thiên Nữ) 7130
9 JQA3 (Tu Nguyên Hóa Thần) 6690
10 ? Sophie ? (Tu Nguyên Hóa Thần) 6505
11 Mac Thien Giai (Tu Nguyên Hóa Thần) 5765
12 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tu Nguyên Hóa Thần) 5720
13 ORZ aka Án sà BT (Tu Nguyên Hóa Thần) 5160
14 Như Đoàn (Tu Nguyên Hóa Thần) 4865
15 Nhân Mã (Thiên Thủ Thanh Y) 4775
16 Queenie Yuki (Thiên Thủ Thanh Y) 4730
17 My Quậy (Thiên Thủ Thanh Y) 4600
18 Vì Thích (Thiên Thủ Thanh Y) 4490
19 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4480
20 ⛅ Tojikachan ⛅ (Thiên Thủ Thanh Y) 4270
21 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4250
22 An Nhiên (Thiên Thủ Thanh Y) 4160
23 Rùa Mochi (Thiên Thủ Thanh Y) 3995
24 Chính Thị Trần (Thiên Thủ Thanh Y) 3970
25 Giang Trâm (Thiên Thủ Thanh Y) 3960
26 yoniin (Thiên Thủ Thanh Y) 3950
27 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Thiên Thủ Thanh Y) 3940
28 An Nguyen (Thiên Thủ Thanh Y) 3925
29 Tiết Nguyệt Hi (Thiên Thủ Thanh Y) 3795
30 Ly Ly (Thiên Thủ Thanh Y) 3785
31 Angel Dolly (Thiên Thủ Thanh Y) 3740
32 ? Cốc Đại Lão Bản? (Thiên Thủ Thanh Y) 3625
33 Có chút tò mò (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3385
34 KLB (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3350
35 Mộc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3320
36 ? Yulmi2704 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3310
37 Tojimomi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3185
38 bautroixanh92 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3175
39 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3155
40 Đặng Thiên Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3140
41 Nhi Nguyệt Hoàng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3075
42 YNhu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2970
43 Soya Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2945
44 Black Cat (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2920
45 Ngoc Phuong Nguyen (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2900
46 Thyy Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2885
47 Su Su (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2865
48 Linh Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2795
49 Lam Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2785
50 Tron Tron (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2770
51 yen hai (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2735
52 Malahasa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2720
53 Lãnh Nguyệt (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2670
54 Lanh_Y_Binh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
55 tinhhoacayco (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
56 Miniterous Wind (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
57 Le Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
58 Nana (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2605
59 phuong27091995 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2595
60 Phương Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2575
61 tinh_vu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2575
62 Vũ Vi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2545
63 Dayle (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2540
64 ngocthuy033 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2525
65 vyle1804 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2515
66 chiichii (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
67 Rán Bao Bánh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
68 Lê Tường Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2490
69 halemylinh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2480
70 Hieungo123 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
71 Vương Thu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
72 Titi Yo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2450
73 ? Gió ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2410
74 Hoa Dang (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
75 Trinh Lê (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
76 Bồng Bồng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2395
77 Trinh Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
78 Mạc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
79 phanhmean (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2385
80 Ngân Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
81 Cơn Mưa Nkỏ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2365
82 Khung Long (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2365
83 Giang Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2350
84 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2340
85 Chiêu Lâm (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2315
86 Phạm Thảo Nguyên (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2305
87 alittlekid (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2295
88 changhanie (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2290
89 Ngoc Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2280
90 Hiền Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
91 Đỗ Đỗ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
92 Han (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2240
93 Deedau (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2225
94 Nguyen Phuong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2225
95 Băng Băng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2225
96 Dư Mặc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2190
97 Vivian Coll (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2170
98 hyvong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
99 Cửu Ca (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
100 Le Ha (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2150
101 doccomuu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2135
102 Phong Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2115
103 Li Phan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2115
104 Thiên Ân Lạc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2110
105 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2095
106 Phương Kira (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2085
107 Rin lilian (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2080
108 Tran Nhat Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2080
109 Phương Thảo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2065
110 Sen Na Ná (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2065
111 KeoKhin97 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2060
112 Ai Black (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2040
113 banh_beo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2035
114 caohanhan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2030
115 Minh Nguyệt Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2020
116 Hồng Ngọc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2010
117 Nguyễn Hoa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2000
118 Mon Chelsea (Tứ Hải Dương Danh) 1985
119 Hường Thanh (Tứ Hải Dương Danh) 1980
120 Ngọc Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1975
121 Heemary (Tứ Hải Dương Danh) 1975
122 Xích Ảnh (Tứ Hải Dương Danh) 1975
123 Phương Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1950
124 Kim Trúc Ngô (Tứ Hải Dương Danh) 1945
125 Yen hai (Tứ Hải Dương Danh) 1940
126 Nhoc Xu Nu (Tứ Hải Dương Danh) 1920
127 Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1920
128 Quỳnh Dung (Tứ Hải Dương Danh) 1915
129 Cúc Đinh Thị Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1915
130 Tiểu Bạch Tử (Tứ Hải Dương Danh) 1910
131 Mẹ Na Nấm (Tứ Hải Dương Danh) 1910
132 Lan Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1905
133 Lam Nemophila (Tứ Hải Dương Danh) 1900
134 tuyetnhi (Tứ Hải Dương Danh) 1885
135 Phuong Le (Tứ Hải Dương Danh) 1885
136 Bùi Hữu Lộc (Tứ Hải Dương Danh) 1875
137 Bánh Bao Muội Muội (Tứ Hải Dương Danh) 1875
138 Tú Quyên Thị Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1870
139 Lan Huong Pham Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1860
140 Linh Hồ (Tứ Hải Dương Danh) 1850
141 Tề Tuyết Đồng (Tứ Hải Dương Danh) 1845
142 Thiên Hạ (Tứ Hải Dương Danh) 1840
143 LEO06 (Tứ Hải Dương Danh) 1835
144 Hương Trà Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1830
145 m3o_ng0c (Tứ Hải Dương Danh) 1825
146 Thảo Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1820
147 violet (Tứ Hải Dương Danh) 1815
148 Thanh Jinan (Tứ Hải Dương Danh) 1810
149 Lạc Lam Dương (Tứ Hải Dương Danh) 1805
150 Thư Hà (Tứ Hải Dương Danh) 1805
151 phuong thao nguyen thi (Tứ Hải Dương Danh) 1800
152 ?Minh Vân? (Tứ Hải Dương Danh) 1795
153 Thư Anh (Tứ Hải Dương Danh) 1785
154 Linh Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1780
155 Cúc Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1780
156 Nại Nại (Tứ Hải Dương Danh) 1775
157 ton lon (Tứ Hải Dương Danh) 1770
158 Thảo Mocha (Tứ Hải Dương Danh) 1765
159 Mèo Bất Trị ? (Tứ Hải Dương Danh) 1760
160 Charlene Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1760
161 My Kim (Tứ Hải Dương Danh) 1755
162 Loan Đỗ Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1735
163 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Tứ Hải Dương Danh) 1735
164 vananhbacduyenha (Tứ Hải Dương Danh) 1720
165 thu tra tran (Tứ Hải Dương Danh) 1715
166 nguyễn khoailang (Tứ Hải Dương Danh) 1710
167 Hoa Ưu Đàm (Tứ Hải Dương Danh) 1695
168 Thảo Nguyễn ? (Tứ Hải Dương Danh) 1690
169 uglycat99 (Tứ Hải Dương Danh) 1685
170 lê thanh thảo (Tứ Hải Dương Danh) 1685
171 Trinh Thuy (Tứ Hải Dương Danh) 1685
172 Nga Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1680
173 V. Hột Mận (Tứ Hải Dương Danh) 1675
174 Aku No Kokoro (Tứ Hải Dương Danh) 1670
175 Tiểu Tư (Tứ Hải Dương Danh) 1665
176 KumaRajiva (Tứ Hải Dương Danh) 1665
177 Hoangmai811 (Tứ Hải Dương Danh) 1655
178 Le Hoang (Tứ Hải Dương Danh) 1655
179 Bich Lien (Tứ Hải Dương Danh) 1650
180 trungdung (Tứ Hải Dương Danh) 1645
181 Merry (Tứ Hải Dương Danh) 1640
182 Tran Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1640
183 Vong Vong (Tứ Hải Dương Danh) 1640
184 Hạ Nhật Vũ (Tứ Hải Dương Danh) 1635
185 BTAR_BTS (Tứ Hải Dương Danh) 1630
186 ALin Huỳnh (Tứ Hải Dương Danh) 1625
187 Ngân Phùng Thu (Tứ Hải Dương Danh) 1625
188 Meo meo meo (Tứ Hải Dương Danh) 1625
189 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tứ Hải Dương Danh) 1625
190 ?Mỡ Mỡ Cô Nương? (Tứ Hải Dương Danh) 1620
191 Ngạn Bỉ (Tứ Hải Dương Danh) 1615
192 Phuong Centaur (Tứ Hải Dương Danh) 1615
193 Kim Trang Ngo (Tứ Hải Dương Danh) 1615
194 Mina (Tứ Hải Dương Danh) 1615
195 Vy Huynh (Tứ Hải Dương Danh) 1600
196 Rosie Land (Tứ Hải Dương Danh) 1595
197 Vũ Bối Châu (Tứ Hải Dương Danh) 1590
198 Link's Bi's (Tứ Hải Dương Danh) 1585
199 Ngố Linh (Tứ Hải Dương Danh) 1580
200 huyenanh (Tứ Hải Dương Danh) 1580
Position User Comment point