Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Liệt Hỏa Cốc (Điểm bài viết)

Position User Story point
1 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Hiểu Mộng La Thường) 106560
2 ? Gió ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 93165
3 ⛅ Tojikachan ⛅ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 64740
4 ? Mạn Mạn? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 62415
5 ❄️ Tử Tịch ❄️ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 53800
6 ? Yulmi2704 ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 41930
7 ? Cá Vây Hồng ♊ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32405
8 ? Cốc Đại Lão Bản? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32110
9 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Kinh Hồng Nhất Diện) 25995
10 ?Tử Hoa? (Kinh Hồng Nhất Diện) 23270
11 Lam Nemophila (Kinh Hồng Nhất Diện) 16905
12 ☀️ Tử Dương ☀️ (Hồng Trần Truy Mộng) 10450
13 ? Gió ? (Hồng Trần Truy Mộng) 10065
14 huazhizi (Hồng Tụ Thiêm Hương) 8280
15 ORZ aka Án sà BT (Túy Ngọa Hoa Âm) 7530
16 Anrea96 (Nhất Tiếu Khuynh Thành) 5975
17 Linh Lan ♥ (Kim Ngọc Giai Nhân) 5000
18 ☘ Archie ☘ (Kim Ngọc Giai Nhân) 4485
19 ☀️ Bánh Bao ☀️ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3895
20 ♥︎ Meo Đại Nhân ♥︎ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3580
21 ? Sophie ? (Phi Phi Yên Vũ) 3285
22 ? Tiểu Gun ? (Phi Phi Yên Vũ) 3225
23 Mun (Phi Phi Yên Vũ) 3190
24 Tojikachan (Phi Phi Yên Vũ) 2715
25 Yuna Meo (Nhân Sinh Đắc Ý) 2465
26 Tiểu Thoa Tử ♥ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2320
27 ⚜Lily_Carlos⚜ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2305
28 Tiểu Chanh (Nhân Sinh Đắc Ý) 2235
29 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2200
30 lylong13 (Nhân Sinh Đắc Ý) 2195
31 Cloudy Lin (Nhân Sinh Đắc Ý) 2185
32 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2130
33 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2000
34 ??Cá Vây Hồng㊗? (Nhân Sinh Đắc Ý) 1820
35 Tojikachan (Nhân Sinh Đắc Ý) 1770
36 ngannamyeuho (Nhân Sinh Đắc Ý) 1725
37 Angel Dolly (Nhân Sinh Đắc Ý) 1650
38 KLB (Nhân Sinh Đắc Ý) 1645
39 ?Jelly? (Vô Song Vương Giả) 1565
40 Thiên Ân Lạc (Vô Song Vương Giả) 1425
41 Dao Dao (Vô Song Vương Giả) 1425
42 Lãnh Nguyệt (Vô Song Vương Giả) 1400
43 Giang Trâm (Vô Song Vương Giả) 1340
44 Dư Mặc (Vô Song Vương Giả) 1240
45 Có chút tò mò (Vô Song Vương Giả) 1185
46 Tieumieume (Vân Mộng Phiên Thiên) 1085
47 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
48 Có chút tò mò II (Vân Mộng Phiên Thiên) 1040
49 My Quậy (Vân Mộng Phiên Thiên) 1020
50 Hầu Ca (Vân Mộng Phiên Thiên) 985
51 An Nhiên (Vân Mộng Phiên Thiên) 930
52 Su Su (Vân Mộng Phiên Thiên) 895
53 toki toki (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
54 AnnYang (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
55 Tieuquyen28 (Vân Mộng Phiên Thiên) 770
56 tinh_vu (Vân Mộng Phiên Thiên) 735
57 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 710
58 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 685
59 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
60 Hilly (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
61 halemylinh (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
62 ☁️ Tiểu Mi Mi ☁️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 660
63 ngocthuy033 (Vân Mộng Phiên Thiên) 625
64 Tịch (Vân Mộng Phiên Thiên) 615
65 Chiêu Lâm (Vân Mộng Phiên Thiên) 600
66 chuongnd94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 595
67 Li Phan (Vân Mộng Phiên Thiên) 580
68 Khanh (Vân Mộng Phiên Thiên) 560
69 Cua (Vân Mộng Phiên Thiên) 555
70 Hacao Thao (Vân Mộng Phiên Thiên) 540
71 Kit (Vân Mộng Phiên Thiên) 540
72 Bạch Bạch (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
73 Hiền Nguyễn (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
74 Bạch Thiên Lam (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
75 Ý Nhi (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
76 Haley (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
77 Lê Bich (Vân Mộng Phiên Thiên) 510
78 Thảo Hoàng (Hiểu Mộng La Thường) 485
79 Phuong Le (Hiểu Mộng La Thường) 475
80 Nhân Mã (Hiểu Mộng La Thường) 475
81 ? Tâm Princess ? (Hiểu Mộng La Thường) 465
82 boanhu09 (Hiểu Mộng La Thường) 465
83 Quỳnh Dung (Hiểu Mộng La Thường) 450
84 JQA3 (Hiểu Mộng La Thường) 440
85 Sharon263 (Hiểu Mộng La Thường) 430
86 Queenie Yuki (Hiểu Mộng La Thường) 430
87 Cryssha Cryssha (Hiểu Mộng La Thường) 430
88 Bamboo Ng (Hiểu Mộng La Thường) 420
89 Phương Mai (Hiểu Mộng La Thường) 420
90 ton lon (Hiểu Mộng La Thường) 420
91 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Hiểu Mộng La Thường) 410
92 Tottochan (Hiểu Mộng La Thường) 410
93 ngoc tran (Hiểu Mộng La Thường) 405
94 Tiểu Sên (Hiểu Mộng La Thường) 405
95 greenholstein (Hiểu Mộng La Thường) 395
96 Mặc Lan (Hiểu Mộng La Thường) 390
97 hyvong (Hiểu Mộng La Thường) 390
98 Lan Mai (Hiểu Mộng La Thường) 385
99 Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 385
100 Mộc Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 380
101 samdang (Hiểu Mộng La Thường) 375
102 An Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 375
103 Tiểu Tư (Hiểu Mộng La Thường) 370
104 vyle1804 (Hiểu Mộng La Thường) 370
105 Linh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 360
106 KumaRajiva (Hiểu Mộng La Thường) 355
107 Miniterous Wind (Hiểu Mộng La Thường) 345
108 Dien Dang (Hiểu Mộng La Thường) 345
109 Hạnh Tran (Hiểu Mộng La Thường) 340
110 Ai Black (Hiểu Mộng La Thường) 340
111 Christine Luong (Hiểu Mộng La Thường) 340
112 Kim Vy (Hiểu Mộng La Thường) 340
113 Thủy Tiên Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 340
114 Jeanne G.Blanc (Hiểu Mộng La Thường) 335
115 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Hiểu Mộng La Thường) 335
116 Truc Than (Hiểu Mộng La Thường) 335
117 Vũ Bối Châu (Hiểu Mộng La Thường) 330
118 Tăng Thị Hồng Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 325
119 Hường Thanh (Hiểu Mộng La Thường) 320
120 Uyên Thy (Hiểu Mộng La Thường) 320
121 yen hai (Hiểu Mộng La Thường) 305
122 Na Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 300
123 yoniin (Hiểu Mộng La Thường) 300
124 Ly Ly (Hiểu Mộng La Thường) 295
125 Kaoru Igarashi (Hiểu Mộng La Thường) 295
126 Sichan (Hiểu Mộng La Thường) 295
127 Nguyễn Thu Trang (Hiểu Mộng La Thường) 290
128 huyenanh (Hiểu Mộng La Thường) 290
129 Ngữ Muội Muội ♥ (Hiểu Mộng La Thường) 280
130 Nue Kitsune (Hiểu Mộng La Thường) 275
131 NK_YB_94 (Hiểu Mộng La Thường) 275
132 Tsubaki (Hiểu Mộng La Thường) 275
133 Hoa Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 275
134 Ngọc Bảo Trần (Hiểu Mộng La Thường) 270
135 Le Ha (Hiểu Mộng La Thường) 270
136 Lan Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
137 alittlekid (Hiểu Mộng La Thường) 265
138 Emma Đỗ (Hiểu Mộng La Thường) 260
139 Ngoc Bich (Hiểu Mộng La Thường) 260
140 Cm_Quch (Hiểu Mộng La Thường) 260
141 Thanh Hương Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 260
142 Tron Tron (Hiểu Mộng La Thường) 260
143 Hoangmai811 (Hiểu Mộng La Thường) 255
144 Nguyễn Hoàng Mỹ Hương (Hiểu Mộng La Thường) 255
145 Thuuyen97 ? (Hiểu Mộng La Thường) 255
146 do minh (Hiểu Mộng La Thường) 250
147 yunakoht (Hiểu Mộng La Thường) 250
148 Mac Thien Giai (Hiểu Mộng La Thường) 250
149 Lạc Tuyết Y (Hiểu Mộng La Thường) 250
150 Linh Phạm (Hiểu Mộng La Thường) 250
151 Bống Bibi (Hiểu Mộng La Thường) 250
152 Rose Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 250
153 nguyen1401 (Hiểu Mộng La Thường) 245
154 ALin Huỳnh (Hiểu Mộng La Thường) 245
155 hatmuanho (Hiểu Mộng La Thường) 245
156 Thúy Nguyễn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 240
157 Diệu Hương (Hiểu Mộng La Thường) 240
158 Tuyết Lạc (Hiểu Mộng La Thường) 240
159 Sapphire Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
160 Melody Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
161 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Hiểu Mộng La Thường) 235
162 Hanh Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 235
163 Lanh_Y_Binh (Hiểu Mộng La Thường) 235
164 Snowdrople (Hiểu Mộng La Thường) 235
165 Thủy Tiên (Hiểu Mộng La Thường) 235
166 Thúy Minh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 235
167 Thư Dương (Hiểu Mộng La Thường) 235
168 Mei Diệp (Hiểu Mộng La Thường) 235
169 Thanh Jinan (Hiểu Mộng La Thường) 230
170 Hàn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 230
171 Huyền Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 230
172 Cửu Ca (Hiểu Mộng La Thường) 225
173 Anh Baekhyunie (Hiểu Mộng La Thường) 225
174 Suikazura (Hiểu Mộng La Thường) 225
175 Linh Hồ (Hiểu Mộng La Thường) 220
176 Dayle (Hiểu Mộng La Thường) 220
177 Lê My (Hiểu Mộng La Thường) 220
178 Nguyen Phuong (Hiểu Mộng La Thường) 215
179 Ngọc Xuân Yến (Hiểu Mộng La Thường) 215
180 tinhhoacayco (Hiểu Mộng La Thường) 215
181 Lâm Vân Du (Hiểu Mộng La Thường) 215
182 Lai Cam (Hiểu Mộng La Thường) 210
183 Thư Anh (Hiểu Mộng La Thường) 205
184 Lạc Ly (Hiểu Mộng La Thường) 205
185 Lệ Phong (Hiểu Mộng La Thường) 205
186 Bồng Bồng (Hiểu Mộng La Thường) 205
187 nguyễn khoailang (Hiểu Mộng La Thường) 200
188 Nhung Phan (Hiểu Mộng La Thường) 200
189 Vivian Coll (Hiểu Mộng La Thường) 200
190 Lê Tường Vy (Hiểu Mộng La Thường) 200
191 hoaphuongtim (Hiểu Mộng La Thường) 200
192 Soya Truong (Thái Vân Truy Nguyệt) 195
193 Mimipiano (Thái Vân Truy Nguyệt) 190
194 KeoKhin97 ? (Thái Vân Truy Nguyệt) 190
195 Sương Liên (Thái Vân Truy Nguyệt) 190
196 Nim Biên Kịch (Thái Vân Truy Nguyệt) 185
197 Foxcat (Thái Vân Truy Nguyệt) 185
198 Tử Đằng (Thái Vân Truy Nguyệt) 185
199 Nhi Nguyệt Hoàng (Thái Vân Truy Nguyệt) 185
200 Lily's Cherry (Thái Vân Truy Nguyệt) 185
Position User Story point

 

Bảng xếp hạng Phần Hương Cốc (Điểm bình luận)

Position User Comment point
1 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 19320
2 ⚜Lily_Carlos⚜ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 16780
3 Kit (Hoa Thần Sứ Giả) 11680
4 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Tản Hoa Thiên Nữ) 9730
5 ?Tử Hoa? (Tản Hoa Thiên Nữ) 8345
6 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Tản Hoa Thiên Nữ) 7695
7 Dien Dang (Tản Hoa Thiên Nữ) 7235
8 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Tản Hoa Thiên Nữ) 7130
9 JQA3 (Tu Nguyên Hóa Thần) 6690
10 ? Sophie ? (Tu Nguyên Hóa Thần) 6285
11 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tu Nguyên Hóa Thần) 5720
12 Mac Thien Giai (Tu Nguyên Hóa Thần) 5630
13 ORZ aka Án sà BT (Tu Nguyên Hóa Thần) 5160
14 Nhân Mã (Thiên Thủ Thanh Y) 4765
15 Queenie Yuki (Thiên Thủ Thanh Y) 4730
16 My Quậy (Thiên Thủ Thanh Y) 4600
17 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4440
18 ⛅ Tojikachan ⛅ (Thiên Thủ Thanh Y) 4270
19 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4250
20 An Nhiên (Thiên Thủ Thanh Y) 4150
21 Rùa Mochi (Thiên Thủ Thanh Y) 3995
22 Chính Thị Trần (Thiên Thủ Thanh Y) 3970
23 Giang Trâm (Thiên Thủ Thanh Y) 3960
24 yoniin (Thiên Thủ Thanh Y) 3950
25 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Thiên Thủ Thanh Y) 3940
26 Tiết Nguyệt Hi (Thiên Thủ Thanh Y) 3795
27 Ly Ly (Thiên Thủ Thanh Y) 3785
28 Angel Dolly (Thiên Thủ Thanh Y) 3710
29 An Nguyen (Thiên Thủ Thanh Y) 3705
30 ? Cốc Đại Lão Bản? (Thiên Thủ Thanh Y) 3610
31 Có chút tò mò (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3385
32 Mộc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3320
33 ? Yulmi2704 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3310
34 Tojimomi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3185
35 bautroixanh92 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3175
36 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3155
37 Đặng Thiên Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3140
38 Nhi Nguyệt Hoàng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3075
39 YNhu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2965
40 Soya Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2945
41 Black Cat (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2920
42 Ngoc Phuong Nguyen (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2900
43 KLB (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2895
44 Su Su (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2865
45 Linh Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2780
46 Tron Tron (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2770
47 yen hai (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2735
48 Malahasa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2715
49 Thyy Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2685
50 Lãnh Nguyệt (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2665
51 Lanh_Y_Binh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
52 tinhhoacayco (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
53 Le Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
54 Miniterous Wind (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
55 phuong27091995 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2595
56 tinh_vu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2575
57 Phương Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2575
58 Dayle (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2540
59 Vũ Vi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2530
60 ngocthuy033 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2525
61 Lam Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2525
62 Rán Bao Bánh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
63 Lê Tường Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2490
64 chiichii (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2480
65 vyle1804 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2470
66 Hieungo123 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
67 Vương Thu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
68 halemylinh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2420
69 Trinh Lê (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
70 Hoa Dang (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
71 Nana (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2395
72 Mạc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
73 Trinh Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
74 phanhmean (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2385
75 Bồng Bồng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2385
76 Ngân Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
77 Cơn Mưa Nkỏ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2365
78 Titi Yo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2355
79 Giang Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2350
80 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2340
81 Khung Long (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2310
82 Chiêu Lâm (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2300
83 alittlekid (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2295
84 changhanie (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2285
85 Ngoc Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2280
86 Đỗ Đỗ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
87 Hiền Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
88 Han (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2240
89 Nguyen Phuong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2225
90 Dư Mặc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2180
91 Cửu Ca (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
92 Như Đoàn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2155
93 Le Ha (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2140
94 doccomuu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2135
95 ? Gió ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2100
96 Li Phan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2090
97 Phương Kira (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2085
98 Rin lilian (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2080
99 Tran Nhat Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2080
100 hyvong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2070
101 Phương Thảo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2065
102 KeoKhin97 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2060
103 Vivian Coll (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2050
104 banh_beo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2035
105 caohanhan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2030
106 Băng Băng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2025
107 Hồng Ngọc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2010
108 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Tứ Hải Dương Danh) 1995
109 Mon Chelsea (Tứ Hải Dương Danh) 1985
110 Hường Thanh (Tứ Hải Dương Danh) 1980
111 Xích Ảnh (Tứ Hải Dương Danh) 1975
112 Ngọc Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1975
113 Phương Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1950
114 Kim Trúc Ngô (Tứ Hải Dương Danh) 1945
115 Yen hai (Tứ Hải Dương Danh) 1940
116 Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1915
117 Tiểu Bạch Tử (Tứ Hải Dương Danh) 1910
118 Mẹ Na Nấm (Tứ Hải Dương Danh) 1910
119 Lan Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1905
120 Phạm Thảo Nguyên (Tứ Hải Dương Danh) 1895
121 Phuong Le (Tứ Hải Dương Danh) 1885
122 Ai Black (Tứ Hải Dương Danh) 1880
123 Heemary (Tứ Hải Dương Danh) 1880
124 Bùi Hữu Lộc (Tứ Hải Dương Danh) 1875
125 Lan Huong Pham Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1860
126 Tú Quyên Thị Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1860
127 tuyetnhi (Tứ Hải Dương Danh) 1855
128 Linh Hồ (Tứ Hải Dương Danh) 1850
129 Tề Tuyết Đồng (Tứ Hải Dương Danh) 1845
130 LEO06 (Tứ Hải Dương Danh) 1835
131 Thiên Hạ (Tứ Hải Dương Danh) 1825
132 Hương Trà Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1825
133 m3o_ng0c (Tứ Hải Dương Danh) 1825
134 Thảo Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1820
135 violet (Tứ Hải Dương Danh) 1815
136 Thanh Jinan (Tứ Hải Dương Danh) 1810
137 Thư Hà (Tứ Hải Dương Danh) 1805
138 Lạc Lam Dương (Tứ Hải Dương Danh) 1805
139 phuong thao nguyen thi (Tứ Hải Dương Danh) 1800
140 ?Minh Vân? (Tứ Hải Dương Danh) 1795
141 Thư Anh (Tứ Hải Dương Danh) 1785
142 Linh Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1780
143 Nại Nại (Tứ Hải Dương Danh) 1775
144 ton lon (Tứ Hải Dương Danh) 1770
145 Thiên Ân Lạc (Tứ Hải Dương Danh) 1765
146 Thảo Mocha (Tứ Hải Dương Danh) 1765
147 Mèo Bất Trị ? (Tứ Hải Dương Danh) 1760
148 Charlene Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1760
149 My Kim (Tứ Hải Dương Danh) 1755
150 Loan Đỗ Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1730
151 thu tra tran (Tứ Hải Dương Danh) 1715
152 nguyễn khoailang (Tứ Hải Dương Danh) 1710
153 Hoa Ưu Đàm (Tứ Hải Dương Danh) 1695
154 Thảo Nguyễn ? (Tứ Hải Dương Danh) 1690
155 lê thanh thảo (Tứ Hải Dương Danh) 1685
156 Trinh Thuy (Tứ Hải Dương Danh) 1685
157 uglycat99 (Tứ Hải Dương Danh) 1685
158 Nga Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1680
159 V. Hột Mận (Tứ Hải Dương Danh) 1675
160 KumaRajiva (Tứ Hải Dương Danh) 1665
161 Hoangmai811 (Tứ Hải Dương Danh) 1655
162 Le Hoang (Tứ Hải Dương Danh) 1655
163 Bich Lien (Tứ Hải Dương Danh) 1650
164 trungdung (Tứ Hải Dương Danh) 1645
165 Tran Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1640
166 Vong Vong (Tứ Hải Dương Danh) 1640
167 Hạ Nhật Vũ (Tứ Hải Dương Danh) 1635
168 BTAR_BTS (Tứ Hải Dương Danh) 1630
169 Merry (Tứ Hải Dương Danh) 1625
170 ALin Huỳnh (Tứ Hải Dương Danh) 1625
171 Ngân Phùng Thu (Tứ Hải Dương Danh) 1625
172 Meo meo meo (Tứ Hải Dương Danh) 1620
173 ?Mỡ Mỡ Cô Nương? (Tứ Hải Dương Danh) 1615
174 Mina (Tứ Hải Dương Danh) 1615
175 Phuong Centaur (Tứ Hải Dương Danh) 1615
176 Ngạn Bỉ (Tứ Hải Dương Danh) 1615
177 Kim Trang Ngo (Tứ Hải Dương Danh) 1615
178 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tứ Hải Dương Danh) 1605
179 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Tứ Hải Dương Danh) 1590
180 Vũ Bối Châu (Tứ Hải Dương Danh) 1590
181 huyenanh (Tứ Hải Dương Danh) 1580
182 Ngố Linh (Tứ Hải Dương Danh) 1580
183 Quyen Thao (Tứ Hải Dương Danh) 1575
184 Quỳnh Dung (Tứ Hải Dương Danh) 1570
185 Tiểu Tư (Tứ Hải Dương Danh) 1570
186 oanhoanhoanh (Tứ Hải Dương Danh) 1570
187 Hanh Nguyen (Tứ Hải Dương Danh) 1565
188 Lam Nemophila (Tứ Hải Dương Danh) 1555
189 Vì Thích (Tứ Hải Dương Danh) 1540
190 flowershore (Tứ Hải Dương Danh) 1540
191 Thảo Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1535
192 An Triệu (Tứ Hải Dương Danh) 1530
193 Gery (Tứ Hải Dương Danh) 1525
194 Rosie Land (Tứ Hải Dương Danh) 1515
195 Cánh Bướm Trong Đêm (Tứ Hải Dương Danh) 1510
196 Thảo Vũ (Tứ Hải Dương Danh) 1500
197 Gyoku Kim (Tứ Hải Dương Danh) 1500
198 Nhan Hiep (Tứ Hải Dương Danh) 1495
199 Sũn Thư (Tứ Hải Dương Danh) 1490
200 Ngân Phùng Thu (Tứ Hải Dương Danh) 1485
Position User Comment point