Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Liệt Hỏa Cốc (Điểm bài viết)

Position User Story point
1 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Hiểu Mộng La Thường) 106560
2 ? Gió ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 93165
3 ⛅ Tojikachan ⛅ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 64740
4 ? Mạn Mạn? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 62415
5 ❄️ Tử Tịch ❄️ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 53800
6 ? Yulmi2704 ? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 41930
7 ? Cá Vây Hồng ♊ (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32405
8 ? Cốc Đại Lão Bản? (Tuyệt Đại Phương Hoa) 32135
9 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Kinh Hồng Nhất Diện) 26015
10 ?Tử Hoa? (Kinh Hồng Nhất Diện) 23270
11 Lam Nemophila (Kinh Hồng Nhất Diện) 17390
12 ? Gió ? (Thương Ưng Mê Điệp) 11010
13 ☀️ Tử Dương ☀️ (Hồng Trần Truy Mộng) 10450
14 huazhizi (Hồng Tụ Thiêm Hương) 8280
15 ORZ aka Án sà BT (Túy Ngọa Hoa Âm) 7535
16 Anrea96 (Nhất Tiếu Khuynh Thành) 5975
17 Linh Lan ♥ (Kim Ngọc Giai Nhân) 5000
18 ☘ Archie ☘ (Kim Ngọc Giai Nhân) 4485
19 ☀️ Bánh Bao ☀️ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3895
20 ♥︎ Meo Đại Nhân ♥︎ (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3580
21 ? Sophie ? (Hỏa Phụng Niết Bàn) 3535
22 Tojikachan (Phi Phi Yên Vũ) 3430
23 ? Tiểu Gun ? (Phi Phi Yên Vũ) 3225
24 Mun (Phi Phi Yên Vũ) 3190
25 Yuna Meo (Nhân Sinh Đắc Ý) 2465
26 KLB (Nhân Sinh Đắc Ý) 2365
27 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2360
28 Tiểu Thoa Tử ♥ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2320
29 ⚜Lily_Carlos⚜ (Nhân Sinh Đắc Ý) 2315
30 Tiểu Chanh (Nhân Sinh Đắc Ý) 2235
31 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2200
32 lylong13 (Nhân Sinh Đắc Ý) 2195
33 Cloudy Lin (Nhân Sinh Đắc Ý) 2185
34 ??Cá Vây Hồng㊗? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2065
35 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhân Sinh Đắc Ý) 2000
36 Thiên Ân Lạc (Nhân Sinh Đắc Ý) 1945
37 Tojikachan (Nhân Sinh Đắc Ý) 1770
38 ngannamyeuho (Nhân Sinh Đắc Ý) 1725
39 Angel Dolly (Nhân Sinh Đắc Ý) 1685
40 ?Jelly? (Vô Song Vương Giả) 1565
41 Dao Dao (Vô Song Vương Giả) 1425
42 Lãnh Nguyệt (Vô Song Vương Giả) 1420
43 Giang Trâm (Vô Song Vương Giả) 1340
44 Dư Mặc (Vô Song Vương Giả) 1250
45 Có chút tò mò (Vô Song Vương Giả) 1185
46 Tieumieume (Vân Mộng Phiên Thiên) 1085
47 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
48 Có chút tò mò II (Vân Mộng Phiên Thiên) 1065
49 My Quậy (Vân Mộng Phiên Thiên) 1020
50 Hầu Ca (Vân Mộng Phiên Thiên) 1005
51 An Nhiên (Vân Mộng Phiên Thiên) 940
52 Kit (Vân Mộng Phiên Thiên) 910
53 Su Su (Vân Mộng Phiên Thiên) 895
54 toki toki (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
55 AnnYang (Vân Mộng Phiên Thiên) 870
56 Hilly (Vân Mộng Phiên Thiên) 775
57 Tieuquyen28 (Vân Mộng Phiên Thiên) 770
58 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 750
59 tinh_vu (Vân Mộng Phiên Thiên) 735
60 halemylinh (Vân Mộng Phiên Thiên) 700
61 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 685
62 Phương Mai (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
63 Đỏ Giày (Vân Mộng Phiên Thiên) 680
64 ☁️ Tiểu Mi Mi ☁️ (Vân Mộng Phiên Thiên) 660
65 NK_YB_94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 630
66 ngocthuy033 (Vân Mộng Phiên Thiên) 625
67 Chiêu Lâm (Vân Mộng Phiên Thiên) 620
68 Tịch (Vân Mộng Phiên Thiên) 615
69 Lai Cam (Vân Mộng Phiên Thiên) 610
70 Li Phan (Vân Mộng Phiên Thiên) 605
71 chuongnd94 (Vân Mộng Phiên Thiên) 600
72 Ý Nhi (Vân Mộng Phiên Thiên) 570
73 Hacao Thao (Vân Mộng Phiên Thiên) 565
74 Khanh (Vân Mộng Phiên Thiên) 560
75 Cua (Vân Mộng Phiên Thiên) 555
76 Bạch Bạch (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
77 Hiền Nguyễn (Vân Mộng Phiên Thiên) 535
78 ngoc tran (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
79 Bạch Thiên Lam (Vân Mộng Phiên Thiên) 520
80 Haley (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
81 Tottochan (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
82 Quỳnh Dung (Vân Mộng Phiên Thiên) 515
83 Lê Bich (Vân Mộng Phiên Thiên) 510
84 Thảo Hoàng (Hiểu Mộng La Thường) 495
85 Nhân Mã (Hiểu Mộng La Thường) 485
86 Phuong Le (Hiểu Mộng La Thường) 475
87 An Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 470
88 ? Tâm Princess ? (Hiểu Mộng La Thường) 465
89 boanhu09 (Hiểu Mộng La Thường) 465
90 JQA3 (Hiểu Mộng La Thường) 440
91 Queenie Yuki (Hiểu Mộng La Thường) 430
92 Sharon263 (Hiểu Mộng La Thường) 430
93 Cryssha Cryssha (Hiểu Mộng La Thường) 430
94 Bamboo Ng (Hiểu Mộng La Thường) 425
95 ton lon (Hiểu Mộng La Thường) 420
96 hyvong (Hiểu Mộng La Thường) 415
97 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Hiểu Mộng La Thường) 410
98 Truc Than (Hiểu Mộng La Thường) 405
99 Tiểu Sên (Hiểu Mộng La Thường) 405
100 Tiểu Tư (Hiểu Mộng La Thường) 400
101 Mặc Lan (Hiểu Mộng La Thường) 395
102 greenholstein (Hiểu Mộng La Thường) 395
103 Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 385
104 Lan Mai (Hiểu Mộng La Thường) 385
105 Mộc Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 380
106 vyle1804 (Hiểu Mộng La Thường) 380
107 samdang (Hiểu Mộng La Thường) 375
108 Linh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 375
109 Như Đoàn (Hiểu Mộng La Thường) 365
110 Ai Black (Hiểu Mộng La Thường) 360
111 Hạnh Tran (Hiểu Mộng La Thường) 360
112 KumaRajiva (Hiểu Mộng La Thường) 355
113 Dien Dang (Hiểu Mộng La Thường) 345
114 Christine Luong (Hiểu Mộng La Thường) 345
115 Miniterous Wind (Hiểu Mộng La Thường) 345
116 Thủy Tiên Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 340
117 Kim Vy (Hiểu Mộng La Thường) 340
118 Jeanne G.Blanc (Hiểu Mộng La Thường) 335
119 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Hiểu Mộng La Thường) 335
120 Vũ Bối Châu (Hiểu Mộng La Thường) 330
121 Tăng Thị Hồng Nhung (Hiểu Mộng La Thường) 325
122 Uyên Thy (Hiểu Mộng La Thường) 320
123 Hường Thanh (Hiểu Mộng La Thường) 320
124 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Hiểu Mộng La Thường) 320
125 yen hai (Hiểu Mộng La Thường) 305
126 Na Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 300
127 yoniin (Hiểu Mộng La Thường) 300
128 THANHTINH (Hiểu Mộng La Thường) 300
129 Kaoru Igarashi (Hiểu Mộng La Thường) 295
130 Ly Ly (Hiểu Mộng La Thường) 295
131 Sichan (Hiểu Mộng La Thường) 295
132 huyenanh (Hiểu Mộng La Thường) 290
133 Nguyễn Thu Trang (Hiểu Mộng La Thường) 290
134 do minh (Hiểu Mộng La Thường) 285
135 Ngữ Muội Muội ♥ (Hiểu Mộng La Thường) 280
136 Vì Thích (Hiểu Mộng La Thường) 280
137 Le Ha (Hiểu Mộng La Thường) 280
138 Tsubaki (Hiểu Mộng La Thường) 275
139 Hoa Hoa (Hiểu Mộng La Thường) 275
140 Nue Kitsune (Hiểu Mộng La Thường) 275
141 Bánh Bao Muội Muội (Hiểu Mộng La Thường) 275
142 Ngọc Bảo Trần (Hiểu Mộng La Thường) 270
143 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Hiểu Mộng La Thường) 270
144 alittlekid (Hiểu Mộng La Thường) 265
145 Lan Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
146 Mac Thien Giai (Hiểu Mộng La Thường) 265
147 Nguyễn Hoàng Mỹ Hương (Hiểu Mộng La Thường) 265
148 Shiona Tatewaki (Hiểu Mộng La Thường) 265
149 Rose Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 265
150 Linh Phạm (Hiểu Mộng La Thường) 260
151 Thanh Hương Nguyễn (Hiểu Mộng La Thường) 260
152 Tron Tron (Hiểu Mộng La Thường) 260
153 Ngoc Bich (Hiểu Mộng La Thường) 260
154 Emma Đỗ (Hiểu Mộng La Thường) 260
155 Cm_Quch (Hiểu Mộng La Thường) 260
156 Hoangmai811 (Hiểu Mộng La Thường) 255
157 Thuuyen97 ? (Hiểu Mộng La Thường) 255
158 Lạc Tuyết Y (Hiểu Mộng La Thường) 250
159 yunakoht (Hiểu Mộng La Thường) 250
160 Bống Bibi (Hiểu Mộng La Thường) 250
161 nguyen1401 (Hiểu Mộng La Thường) 245
162 hatmuanho (Hiểu Mộng La Thường) 245
163 ALin Huỳnh (Hiểu Mộng La Thường) 245
164 Sapphire Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
165 Melody Blue (Hiểu Mộng La Thường) 240
166 Diệu Hương (Hiểu Mộng La Thường) 240
167 Huyền Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 240
168 Tuyết Lạc (Hiểu Mộng La Thường) 240
169 Thúy Nguyễn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 240
170 Mei Diệp (Hiểu Mộng La Thường) 235
171 Snowdrople (Hiểu Mộng La Thường) 235
172 Hanh Nguyen (Hiểu Mộng La Thường) 235
173 Cúc Đinh Thị Hồng (Hiểu Mộng La Thường) 235
174 Lanh_Y_Binh (Hiểu Mộng La Thường) 235
175 Thư Dương (Hiểu Mộng La Thường) 235
176 Thủy Tiên (Hiểu Mộng La Thường) 235
177 Thúy Minh Vũ (Hiểu Mộng La Thường) 235
178 Hàn Ngọc (Hiểu Mộng La Thường) 230
179 Thanh Jinan (Hiểu Mộng La Thường) 230
180 Suikazura (Hiểu Mộng La Thường) 225
181 Lê My (Hiểu Mộng La Thường) 225
182 Anh Baekhyunie (Hiểu Mộng La Thường) 225
183 Cửu Ca (Hiểu Mộng La Thường) 225
184 Dayle (Hiểu Mộng La Thường) 220
185 Linh Hồ (Hiểu Mộng La Thường) 220
186 Khung Long (Hiểu Mộng La Thường) 220
187 Ngọc Xuân Yến (Hiểu Mộng La Thường) 220
188 Lâm Vân Du (Hiểu Mộng La Thường) 215
189 tinhhoacayco (Hiểu Mộng La Thường) 215
190 Nguyen Phuong (Hiểu Mộng La Thường) 215
191 Bồng Bồng (Hiểu Mộng La Thường) 215
192 Vivian Coll (Hiểu Mộng La Thường) 210
193 Thư Anh (Hiểu Mộng La Thường) 205
194 Lệ Phong (Hiểu Mộng La Thường) 205
195 Lạc Ly (Hiểu Mộng La Thường) 205
196 Lê Tường Vy (Hiểu Mộng La Thường) 200
197 Mimipiano (Hiểu Mộng La Thường) 200
198 nguyễn khoailang (Hiểu Mộng La Thường) 200
199 Nhung Phan (Hiểu Mộng La Thường) 200
200 hoaphuongtim (Hiểu Mộng La Thường) 200
Position User Story point

 

Bảng xếp hạng Phần Hương Cốc (Điểm bình luận)

Position User Comment point
1 ♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 19550
2 ⚜Lily_Carlos⚜ (Bái Hỏa Thánh Đồ) 16790
3 Kit (Hoa Thần Sứ Giả) 12590
4 ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️ (Tản Hoa Thiên Nữ) 9730
5 ?Tử Hoa? (Tản Hoa Thiên Nữ) 8345
6 ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍ (Tản Hoa Thiên Nữ) 7695
7 Dien Dang (Tản Hoa Thiên Nữ) 7235
8 ❤️‍Coizi606❤️‍ ? (Tản Hoa Thiên Nữ) 7130
9 JQA3 (Tu Nguyên Hóa Thần) 6690
10 ? Sophie ? (Tu Nguyên Hóa Thần) 6545
11 Mac Thien Giai (Tu Nguyên Hóa Thần) 5765
12 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tu Nguyên Hóa Thần) 5720
13 ORZ aka Án sà BT (Tu Nguyên Hóa Thần) 5165
14 Như Đoàn (Tu Nguyên Hóa Thần) 5135
15 Nhân Mã (Thiên Thủ Thanh Y) 4775
16 Queenie Yuki (Thiên Thủ Thanh Y) 4730
17 Vì Thích (Thiên Thủ Thanh Y) 4660
18 My Quậy (Thiên Thủ Thanh Y) 4600
19 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4480
20 ⛅ Tojikachan ⛅ (Thiên Thủ Thanh Y) 4270
21 Đỏ Giày (Thiên Thủ Thanh Y) 4250
22 An Nhiên (Thiên Thủ Thanh Y) 4160
23 Rùa Mochi (Thiên Thủ Thanh Y) 3995
24 Chính Thị Trần (Thiên Thủ Thanh Y) 3970
25 Giang Trâm (Thiên Thủ Thanh Y) 3960
26 An Nguyen (Thiên Thủ Thanh Y) 3950
27 yoniin (Thiên Thủ Thanh Y) 3950
28 Huyền Ăn Huyền Ngủ (Thiên Thủ Thanh Y) 3940
29 Tiết Nguyệt Hi (Thiên Thủ Thanh Y) 3795
30 Ly Ly (Thiên Thủ Thanh Y) 3785
31 Angel Dolly (Thiên Thủ Thanh Y) 3745
32 ? Cốc Đại Lão Bản? (Thiên Thủ Thanh Y) 3635
33 KLB (Thiên Thủ Thanh Y) 3615
34 Có chút tò mò (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3385
35 Mộc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3320
36 ? Yulmi2704 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3310
37 Tojimomi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3185
38 bautroixanh92 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3175
39 ❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3155
40 Đặng Thiên Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3140
41 Nhi Nguyệt Hoàng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 3075
42 YNhu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2970
43 Soya Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2945
44 Black Cat (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2920
45 Ngoc Phuong Nguyen (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2900
46 Thyy Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2885
47 Su Su (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2865
48 Lam Tran (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2840
49 Linh Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2795
50 Tron Tron (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2770
51 yen hai (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2735
52 vyle1804 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2730
53 Malahasa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2725
54 Lãnh Nguyệt (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2685
55 Phương Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2640
56 Vũ Vi (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2635
57 tinhhoacayco (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
58 Lanh_Y_Binh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2625
59 Le Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
60 Miniterous Wind (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2615
61 Nana (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2605
62 phuong27091995 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2595
63 ? Gió ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2590
64 tinh_vu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2575
65 Dayle (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2540
66 ngocthuy033 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2525
67 chiichii (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
68 Rán Bao Bánh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2495
69 Lê Tường Vy (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2490
70 halemylinh (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2490
71 Titi Yo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
72 Vương Thu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
73 Hieungo123 (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2455
74 Trinh Lê (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
75 Hoa Dang (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2400
76 Bồng Bồng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2395
77 Trinh Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
78 Mạc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2390
79 Thiên Ân Lạc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2385
80 phanhmean (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2385
81 Deedau (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
82 Ngân Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2375
83 Khung Long (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2370
84 Cơn Mưa Nkỏ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2365
85 Giang Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2350
86 ? Tịnh Yên aka Phù Dung ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2340
87 Chiêu Lâm (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2320
88 Băng Băng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2310
89 Phạm Thảo Nguyên (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2305
90 alittlekid (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2295
91 changhanie (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2290
92 Ngoc Truong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2280
93 Minh Nguyệt Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2270
94 Đỗ Đỗ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
95 Hiền Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2265
96 Han (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2240
97 vananhbacduyenha (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2235
98 Nguyen Phuong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2225
99 Dư Mặc (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2190
100 Vivian Coll (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2170
101 hyvong (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
102 Cửu Ca (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2165
103 Le Ha (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2150
104 Rin lilian (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2145
105 doccomuu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2145
106 Phong Nguyễn (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2115
107 Li Phan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2115
108 Tinh Xán (Thất Gia Quân) (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2100
109 Hồng Ngọc Vũ (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2090
110 Phương Kira (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2085
111 Tran Nhat Ly (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2080
112 Sen Na Ná (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2070
113 Phương Thảo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2065
114 KeoKhin97 ? (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2060
115 banh_beo (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2040
116 Lam Nemophila (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2040
117 Ai Black (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2040
118 Cúc Đinh Thị Hồng (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2035
119 Nhoc Xu Nu (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2030
120 caohanhan (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2030
121 Nguyễn Hoa (Nhất Đại Thiên Kiêu) 2000
122 Mon Chelsea (Tứ Hải Dương Danh) 1985
123 Hường Thanh (Tứ Hải Dương Danh) 1980
124 Heemary (Tứ Hải Dương Danh) 1975
125 Ngọc Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1975
126 Xích Ảnh (Tứ Hải Dương Danh) 1975
127 Phương Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1950
128 Kim Trúc Ngô (Tứ Hải Dương Danh) 1945
129 Yen hai (Tứ Hải Dương Danh) 1940
130 Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1920
131 Quỳnh Dung (Tứ Hải Dương Danh) 1915
132 Tiểu Bạch Tử (Tứ Hải Dương Danh) 1910
133 Mẹ Na Nấm (Tứ Hải Dương Danh) 1910
134 Lan Nguyễn (Tứ Hải Dương Danh) 1905
135 Thảo Mocha (Tứ Hải Dương Danh) 1895
136 Phuong Le (Tứ Hải Dương Danh) 1885
137 tuyetnhi (Tứ Hải Dương Danh) 1885
138 Bùi Hữu Lộc (Tứ Hải Dương Danh) 1875
139 Bánh Bao Muội Muội (Tứ Hải Dương Danh) 1875
140 Tú Quyên Thị Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1870
141 Lan Huong Pham Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1860
142 Linh Hồ (Tứ Hải Dương Danh) 1850
143 Tề Tuyết Đồng (Tứ Hải Dương Danh) 1845
144 Thiên Hạ (Tứ Hải Dương Danh) 1840
145 LEO06 (Tứ Hải Dương Danh) 1835
146 Hương Trà Trần (Tứ Hải Dương Danh) 1830
147 m3o_ng0c (Tứ Hải Dương Danh) 1825
148 Thảo Lê (Tứ Hải Dương Danh) 1820
149 violet (Tứ Hải Dương Danh) 1815
150 Thanh Jinan (Tứ Hải Dương Danh) 1810
151 Tojikachan (Tứ Hải Dương Danh) 1810
152 Thư Hà (Tứ Hải Dương Danh) 1805
153 Lạc Lam Dương (Tứ Hải Dương Danh) 1805
154 phuong thao nguyen thi (Tứ Hải Dương Danh) 1800
155 ?Minh Vân? (Tứ Hải Dương Danh) 1795
156 Linh Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1790
157 Thư Anh (Tứ Hải Dương Danh) 1785
158 Cúc Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1785
159 Nại Nại (Tứ Hải Dương Danh) 1775
160 ton lon (Tứ Hải Dương Danh) 1770
161 Charlene Phạm (Tứ Hải Dương Danh) 1760
162 Mèo Bất Trị ? (Tứ Hải Dương Danh) 1760
163 My Kim (Tứ Hải Dương Danh) 1755
164 Nguyệt Trấn Lâu (Dantalion) (Tứ Hải Dương Danh) 1740
165 Loan Đỗ Hồng (Tứ Hải Dương Danh) 1735
166 thu tra tran (Tứ Hải Dương Danh) 1715
167 nguyễn khoailang (Tứ Hải Dương Danh) 1710
168 Hoa Ưu Đàm (Tứ Hải Dương Danh) 1695
169 Thảo Nguyễn ? (Tứ Hải Dương Danh) 1690
170 lê thanh thảo (Tứ Hải Dương Danh) 1685
171 uglycat99 (Tứ Hải Dương Danh) 1685
172 Trinh Thuy (Tứ Hải Dương Danh) 1685
173 Nga Hoàng (Tứ Hải Dương Danh) 1680
174 V. Hột Mận (Tứ Hải Dương Danh) 1675
175 Aku No Kokoro (Tứ Hải Dương Danh) 1670
176 Tiểu Tư (Tứ Hải Dương Danh) 1670
177 KumaRajiva (Tứ Hải Dương Danh) 1665
178 Hoangmai811 (Tứ Hải Dương Danh) 1655
179 Le Hoang (Tứ Hải Dương Danh) 1655
180 Bich Lien (Tứ Hải Dương Danh) 1650
181 trungdung (Tứ Hải Dương Danh) 1645
182 Merry (Tứ Hải Dương Danh) 1640
183 Tran Thi (Tứ Hải Dương Danh) 1640
184 Vong Vong (Tứ Hải Dương Danh) 1640
185 Hạ Nhật Vũ (Tứ Hải Dương Danh) 1635
186 BTAR_BTS (Tứ Hải Dương Danh) 1630
187 Meo meo meo (Tứ Hải Dương Danh) 1625
188 Ngân Phùng Thu (Tứ Hải Dương Danh) 1625
189 ALin Huỳnh (Tứ Hải Dương Danh) 1625
190 ☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️ (Tứ Hải Dương Danh) 1625
191 ?Mỡ Mỡ Cô Nương? (Tứ Hải Dương Danh) 1620
192 Kim Trang Ngo (Tứ Hải Dương Danh) 1615
193 Ngạn Bỉ (Tứ Hải Dương Danh) 1615
194 Phuong Centaur (Tứ Hải Dương Danh) 1615
195 Mina (Tứ Hải Dương Danh) 1615
196 Vy Huynh (Tứ Hải Dương Danh) 1600
197 Rosie Land (Tứ Hải Dương Danh) 1595
198 Vũ Bối Châu (Tứ Hải Dương Danh) 1590
199 Link's Bi's (Tứ Hải Dương Danh) 1585
200 huyenanh (Tứ Hải Dương Danh) 1580
Position User Comment point