[Edit] Tôi là kẻ nằm vùng – Giới Thiệu

73

Tôi là kẻ nằm vùng

Tác giả: Viên Tiểu Nguyệt

Editor: Cá Vây Hồng

Nếu bạn là một kẻ nằm vùng, hay nói chính xác hơn là một cảnh sát nằm vùng , điều gì khiến bạn lo sợ nhất?

Bị đại ca nghi ngờ thân phận ư?

Bị vạch trần thân thế ư?

Bị người quen nhận ra ư?

Không không không, tất cả những điều trên đều chỉ bé bằng con muỗi!

Điều  thực sự làm một cảnh sát nằm vùng như tôi phải bi ai nhất đó chính là…

Đây chỉ là một câu chuyện “bi kịch” viết về một anh chàng nằm vùng đen đủi mà thôi.

 

Mục lục truyện Edit