[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP : Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 78

296

 

Chương 78

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm (4)

Editor: Cà Chua Đóng Hộp

Beta-er: Yulmi2704

 

“Này, nhưng thực ra vẫn có thể xem đây là một ý kiến hay!”  Người đàn ông mập mạp trước mặt có chút vừa lòng, quan sát Tô Lăng, hơi ngạc nhiên, dò xét hỏi, “Thế nhưng việc này ai đi thì tốt hơn?”

 

“Đương nhiên…”

 

“Sư ca!”, lúc Vệ Tử Hào đang đị